Vanaf vrijdag 23 december t/m dinsdag 3 januari heb ik kerstvakantie. Mijn collega Nadja heeft op woensdag 28 december wel gewoon spreekuur in de Vliethof en voor dringende vragen ben ik telefonisch of per email bereikbaar.

Groetjes Martine