Basisverzekering en aanvullende verzekering
In 2023 wordt dieetbehandeling tot drie uren per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Dit telt voor volwassenen (boven 18 jaar) mee bij het verplicht eigen risico (€385,-). Voor kinderen geldt geen eigen risico. Binnen drie behandeluren kunnen 4-6 consulten gepland worden. Na deze drie uren kan eventueel een beroep gedaan worden op uw aanvullende verzekering. Het is per aanvullende verzekering verschillend hoeveel dieetadvisering hierin is opgenomen. U kunt dit nakijken in uw polis.

Ketenzorg
Wanneer er sprake is van Diabetes, COPD of cardiovasculaire risico’s (o.a. ernstig overgewicht, verhoogde bloeddruk of cholesterolgehalte) worden consulten vergoed vanuit de ketenzorg. Deze vergoeding valt niet onder het verplicht eigen risico. Uw huisarts kan u vertellen of u verwezen kunt worden vanuit de ketenzorg.

Declaratie
De diëtist declareert de dieetadvisering rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar waarbij u verzekerd bent, tot het maximaal te vergoeden bedrag door de zorgverzekeraar vastgesteld. Kosten van ketenzorg worden gedeclareerd bij de regionale Zorggroep, onder voorwaarden welke met deze overeengekomen zijn. Dit betekent dat u doorgaans geen factuur ontvangt.

Verwijsbrief
De diëtist is direct toegankelijk, een verwijsbrief is dus niet nodig. Helaas zijn er een aantal zorgverzekeraars die de behandeling niet vergoeden als u géén verwijsbrief heeft. In uw polisvoorwaarden kunt u terug vinden of u wel of geen verwijsbrief nodig heeft. Bij ketenzorg is een verwijsbrief in ieder geval noodzakelijk. Ik geef er de voorkeur aan u te ontvangen mét een verwijsbrief omdat uw arts of behandelaar dan heeft vastgesteld dat het voor u ‘veilig’ is om een dieet te volgen en relevante gegevens kunnen worden overgedragen.

Tarieven individuele dieetbehandeling

Voor individuele dieetbehandeling die niet wordt vergoed hanteert Diëtist Tholen in 2019 een behandeltarief van € 15,00 per kwartier. De consulten bestaan uit de tijd die de cliënt bij de diëtist doorbrengt (direct cliëntgebonden tijd) en de tijd die de diëtist heeft besteed aan cliëntgebonden werkzaamheden waarbij de klant niet aanwezig is (indirect cliëntgebonden tijd). De behandeling door de diëtist bestaat uit méér dan alleen het consult. De diëtist maakt bijvoorbeeld ook berekeningen, stelt een persoonlijk advies en behandelplan op en heeft contact met uw arts of andere behandelaars. Die tijd maakt deel uit van de behandeltijd, ongeacht of u daar zelf bij aanwezig bent. Wanneer er sprake is van een huisbezoek wordt daarvoor een vaste toeslag berekend, ongeacht de reisafstand. Onderstaande bedragen geven een indicatie.
[ezcol_2third]

Eerste consult (60 min. directe tijd en 15-30 min. opstellen van advies)
Vervolgconsult (30 min.)
Kort vervolgconsult of Telefonisch/Email consult (15 min.)
Toeslag huisbezoek

[/ezcol_2third] [ezcol_1third_end]

€ 75,00 – € 90,00
€ 30,00
€ 15,00
€ 20,00

[/ezcol_1third_end]


Verhindering
Bent u verhinderd om op een gemaakte afspraak aanwezig te zijn, dan dient u die afspraak minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of per email te annuleren. Meldt u een afspraak niet op tijd af, dan worden de kosten van het betreffende consult wel in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar!

Tarieven voorlichting, cursus of workshop

Het tarief bij een voorlichting, cursus of workshop is afhankelijk van de duur en invulling van het programma. Neem contact op om uw wensen te bespreken. Afhankelijk van uw vraag stellen wij vervolgens een programmavoorstel en een offerte op.