Op donderdag 23 februari verscheen er een hele pagina over de dieetbehandeling van diabetes type 2 in de zorgbijlage van de Eendrachtbode. Hierin was meer te lezen over het koolhydraatbeperkte dieet en het succesverhaal van cliënt Miranda Plooster. Lees het …

Read More